Naslovnica Slovenija Posodobitev akumulacije Vogršček je pomembna zaradi suš in poplav

Posodobitev akumulacije Vogršček je pomembna zaradi suš in poplav

Avtor: Spletno Uredništvo

Podobne spremembe povzročajo suše in poplave, zato nadzor nad vodo postaja vse bolj pomemben. Pa ne le zaradi pitne vode, ampak tudi zaradi vode za kmetijske površine. Tako je  razveseljivo, da je bila z uradno ceremonijo podpisana pogodba o ‘Sanaciji pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti’. Gre namreč za vodno akumulacijo oziroma jezero, ki je ključno za kmetovanje v Vipavski dolini in na Goriškem.

 

Ministrica Pivec in ostali akterji podpisa pogodbe na bregu akumulacijskega jezera Vogršček (foto: gov.si) 

 

Podpis pogodbe o ‘Sanaciji pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti‘ obeta končno rešitev vseh dolgoletnih težav, ki so se nabrale okrog akumulacijskega jezera Vogršček, največjega v osrednjem delu Primorske. Obenem je ta pogodba zgleden primer sodelovanje državnih organov, lokalnih skupnosti in tudi predvidenega lokalnega izvajalca sanacije. Bil pa je že skrajni čas, saj podnebne spremembe ne čakajo, da birokratski mlini premaknejo.

»Prihodnja finančna perspektiva je izrazito usmerjena v reševanje podnebnih sistemov in bi lahko preko tega pristopili k sanaciji južnega in severnega dela,« je dejala Aleksandra Pivec, prva dama Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in dodala, da podnebne spremembe narekujejo takšne tehnologije, ki čim bolj efektivno izkoriščajo izrabo virov. Poleg tega je izrazila zadovoljstvo, da so k projektu pristopile še druge občine iz Vipavske doline, ki pripravljajo načrte za širjenje namakalnega sistema tudi v zgornji del doline.

Vipavska dolina je namreč zaradi svoje lege in rodovitne zmelje znana po pridelavi sadja, zelenjave, poljščin in vina. Sedanja vodna akumulacija Vogršček je v 85 % celotne prostornine namenjena za namakanje kmetijskih zemljišč, 15 % pa je namenjenih kot protipoplavna zaščita. Nosilec projekta sanacije pregrade na akumulaciji Vogršček je Ministrstvo za okolje in prostor, oziroma njegova Direkcija RS za vode, predvidena vrednost projekta pa (z DDV) znaša 10 milijonov evrov.

Od tega bo MKGP zagotovilo 3,8 evrov, preostalo pa Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Trenutno stanje na Vogrščku ne omogoča optimalne izrabe akumulacije za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, sanacija pregrade na akumulaciji Vogršček je nujna tudi zaradi poplav in za delovanje namakalnega razvoda Vogršček. Po tehnološki posodobitvi se bodo začele še aktivnosti občin Ajdovščina in Vipava za vzpostavitev severnega kraka namakalnega razvoda Vogršček.

 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.