Naslovnica Gospodarstvo Podjetje Slovenija prvih devet mesecev leta posluje z lepim presežkom

Podjetje Slovenija prvih devet mesecev leta posluje z lepim presežkom

Avtor: Spletno Uredništvo

Z Ministrstva za finance so sporočili podatke o stanju proračuna slovenske države. Proračun Republike Slovenije je imel v prvih devetih mesecih letošnjega leta 7,41 milijarde evrov prihodkov, medtem ko so odhodki znašali 7,27 milijarde evrov. Presežek je znašal 139 milijonov evrov, kar je zagotovo dobra novica.

Podjetje Slovenija prvih devet mesecev leta posluje z lepim presežkom

Z Ministrstva za finance prihajajo vzpodbudne vesti (foto: Ministrstvo za finance)

 

Na Ministrstvu za finance (MF) so pravkar objavili, da so letos od januarja do septembra prihodki državnega proračuna Republike Slovenije znašali 7,41 milijarde evrov. Glede na enako obdobje v lanskem letu 2018 so bili v letu 2019 višji kar za 258,1 milijona evrov. Prilivi iz naslova davkov so dosegli 6,33 milijarde evrov, od tega je dohodnina ‘prispevala’ 922,6 milijona evrov. Zaradi davčne razbremenitve regresa za letni dopust je bila rast prihodkov iz dohodnine glede malce počasnejša.

»Davek od dohodkov pravnih oseb je bil glede na primerljivo obdobje lani višji za 133 milijonov evrov in je znašal 778,3 milijona evrov. Rast prihodkov iz tega naslova pripisujemo višje obračunanim akontacijam in višjemu aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije davka za leto 2018. Prilivi iz davka na dodano vrednost so znašali 2,79 milijarde evrov, kar je za 3,8 % več glede na enako obdobje lani.

Dinamika gibanja DDV je v največji meri odvisna od gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje,« so pojasnili na MF. Najbrž pa je najbolj pomembno, da je konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo še Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v devetih mesecih letošnjega leta zabeležila 14,13 milijarde evrov prihodkov in 13,9 milijarde evrov odhodkov.

Pozitivna razlika bilanca javnega financiranja znaša 230 milijonov evrov. Odhodki državnega proračuna pa so v prvih 9 mesecih leta 2019 znašali 7,27 milijarde evrov. Glede na primerljivo obdobje lani so bili višji za 469,9 milijona evrov. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo glede na lani v letos doslej namenjenih 107,2 milijona evrov več (11%). Za 113 milijonov evrov (29,6 %) pa so bila višja izplačila investicijskih odhodkov in transferov, ki so skupaj znašala 494,9 milijona evrov.

Najvišjo rast MF beleži na področju prometa in prometne infrastrukture, ključni razlog za to pa je pospešeno izvajanje projektov – tako tistih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, kot tudi ostalih, saj so letošnji vremenski pogoji omogočili izvedbo nekaterih projektov že v začetku leta.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.