Naslovnica Slovenija Novi državni organi in nove inšpekcijske aktivnosti

Novi državni organi in nove inšpekcijske aktivnosti

Avtor: Spletno Uredništvo
Nedavno preoblikovanje državnih ministrstev je povzročilo tudi spremembe na področju inšpekcijskih služb in njihovih pristojnosti. Novosti so na primer glede Inšpektorata RS za naravne vire in prostor ter glede Inšpektorata RS za okolje in energijo.
Novi državni organi in nove inšpekcijske aktivnosti

Novosti so tudi na področju geodetske dejavnosti in katastra nepremičnin (foto: pxhere.com)

Po nedavni ustanovitvi nekaterih novih ministrstev in preoblikovanju drugih ministrstev s strani Vlade RS je prišlo tudi do sprememb na nižjih ravneh oziroma v organih v sestavi ministrstev. Tako je na primer precej novosti pri Inšpektoratu RS za okolje in energijo. Inšpektorji za okolje bodo odslej spremljali ravnanje z odpadki, industrijsko onesnaževanja voda in emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Poleg teh aktivnosti jih čakajo enako pomembne naloge s področja nadzora dimnikarskih storitev, skladiščenja nevarnih snovi, opreme s floriranimi toplogrednimi plini ali ozonu nevarnimi snovmi, gensko spremenjenih organizmov, hrupa, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja ter aktivnosti s področij državnih meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških služb.

Inšpektorji za energijo bodo nadzorovali spoštovanje predpisov s področij elektroenergetike (obratovanje energetskih naprav, delovanje prenosnega in distribucijskega omrežja za električno energijo ter vseh ostalih naprav za oskrbo in porabo električne energije) in strojne energetike (naprave za proizvodnjo toplote, so-proizvodnjo toplote in elektrike, naprave v termoelektrarnah, parnih in vročevodnih kotlovnicah).

V ta organ bo spadal tudi inšpektor, ki bo nadziral izvajanje predpisov s področja prometa potnikov v cestnem in železniškem prometu – tako notranjem, kot tudi medregijskem oz. meddržavnem prometu. Inšpektorat RS za naravne vire in prostor pa bo prek gradbenih inšpektorjev še naprej nadzoroval spoštovanje predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij.

Poleg te inšpekcijske službe sodijo v nov organ še inšpekcija za varstvo narave in voda, inšpekcija za rudarstvo ter inšpekcija za področje geodetske dejavnosti ter katastra nepremičnin.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.