Naslovnica Gospodarstvo Nova spletna platforma za gospodarstvo Slovenije in Podonavja

Nova spletna platforma za gospodarstvo Slovenije in Podonavja

Avtor: Spletno Uredništvo

Podjetja in raziskovalne institucije Podonavske regije, v kateri poleg Slovenije deluje še osem evropskih držav, bodo lahko preko nove spletne platforme izmenjevale podatke o materialih in proizvodih za sekundarno uporabo ter ustvarjale nove mreže za razširjanje krožnega gospodarstva. Platforma je skupaj z virtualno tržnico nastala v okviru evropskega Interreg projekta MOVECO.

Zanimivo, da Slovenija deluje v Podonavski regiji, Madžarska pa po podatkih Ministrstva za okolje in prostor RS ni del zadnjega projekta (foto: ub.edu) 

 Mednarodni konzorcij na spletni platformi deležnikom iz gospodarstva in drugih organizacij ponuja nabor orodij za implementacijo konceptov krožnega gospodarstva ter relevantne informacije, kot so na primer sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev v posameznih državah Podonavja. Platforma je sestavljena iz štirih modulov z vodilom »Naj bo svet bolj krožen!«.

Prvi modul je virtualna tržnica, ki podpira ponovno uporabo proizvodov, sekundarnih surovin in materialov. Namen tržnice je zapiranje snovnih tokov na področju Podonavja. »Odpadki enega proizvajalca so lahko dragocena surovina za drugega. Na platformi, kjer je registracija že mogoča, podjetja lahko sama stkejo svoje mreže in ustvarijo industrijsko simbiozo,« je povedala namestnica koordinatorice projekta MOVECO, Antonija Božič Cerar iz Gospodarske zbornice Slovenije.

Drugi modul se primarno osredotoča na raziskovalne in razvojne institucije ter ponuja priložnosti za sodelovanje na področju krožnega gospodarstva. Modul spodbuja zainteresirane deležnike k delitvi pogledov in pomislekov na aktualne teme in iskanje potencialnih partnerjev za sodelovanje. Prav tako lahko v zavihku »Ideje in razprava« (»Ideas and Discussion«) delijo svoje znanje in izkušnje ali najdejo rešitve za svoje težave.

Orodja krožnega gospodarstva (»Circular economy toolbox«) sestavljajo tretji modul. Ta je namenjen podpori podjetjem in organizacijam pri prehodu v krožno gospodarstvo. Orodja ponujajo pregled načel krožnega gospodarstva skupaj z različnimi izobraževalnimi gradivi, vključno z informacijami o priložnostih za sodelovanje, ocenami krožnosti in viri financiranja za projekte krožnega gospodarstva. Dokončno bodo vsa orodja objavljena v mesecu avgustu.

Četrti modul na podlagi podatkov partnerjev projekta MOVECO zainteresiranim deležnikom omogoča vpogled v nacionalne sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev (ROP) za države Podonavja. Modul vsebuje informacije s področja zakonodaje in kontaktne podatke domačih strokovnjakov. Cilj ROP je zagotoviti, da proizvajalci že v razvojni fazi z optimiziranjem možnosti recikliranja in ponovne uporabe prevzamejo odgovornost za celoten življenjski krog svojih izdelkov. Vsi moduli na spletni platformi so opremljeni s funkcijo samodejnega prevajanja**. O projektu MOVECO

Projekt MOVECO je financiran v okviru transnacionalnega programa EU za Podonavje. MOVECO spodbuja prehod v krožno gospodarstvo med podjetji, javnimi in raziskovalnimi ustanovami, ustanovami za gospodarski razvoj in državljani. Dvanajst projektnih in štirje strateški partnerji iz držav na območju Podonavja sodelujejo že od decembra 2016 pri promociji znanja o krožnem gospodarstvu in osnovnih pogojev za krožne proizvode in poslovne modele v Podonavju. Projekt koordinira Gospodarska zbornica Slovenije. 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je kot slovenski partner projekta MOVECO edina vladna ustanova v programskem konzorciju. Glavna naloga MOP v okviru projekta MOVECO je priprava strateškega dokumenta – Transnacionalne strategije o inovacijah v odpadkovnih tokovih in predelavi odpadkov za Podonavsko regijo (»Transnational Strategy on Innovation in Waste Streams and Waste Recovery).

MOP omogoča podporo vsem projektnim partnerjem pri pripravi nacionalnih kažipotov in akcijskih načrtov za implementacijo transnacionalne strategije. Platforma je primarno namenjena državam Podonavja, vendar se lahko registrirajo zainteresirani deležniki iz drugih držav.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.