Naslovnica Slovenija Na urbanem forumu o zeleni rasti mest

Na urbanem forumu o zeleni rasti mest

Avtor: Spletno Uredništvo

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter Partnerstvom za zeleno gospodarstvo organiziralo četrti slovenski Urbani forum z naslovom »Slovenska mesta: pametna, zelena in varna«. Forum je potekal v Kristalni Palači BTC v Ljubljani in je bil namenjen ‘vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast’.

Udeleženci foruma so modro ugotovili, da bi bilo sodelovanje med mestnimi občinami in predstavniki vlade zaželeno v redni obliki (foto: mop.gov.si)

Namen letošnjega foruma ‘Slovenska mesta: pametna, zelena in varna’ je bil predstaviti novosti na področju prehoda v zeleno in krožno gospodarstvo, osvetliti vlogo mest pri tem, izpostaviti pomen mest in  mestnih občin v Sloveniji pri izvajanju ukrepov trajnostnega razvoja ter pri oblikovanju razvojnih politik. Ministrica za okolje in prostor (MOP) Irena Majcen je v nagovoru poudarila, da njenom ministrstvo prepoznava izjemno pomembno vlogo mest, saj so mesta centri razvoja, v katerih se prepletajo in soodvisno delujejo različne politike.

»Večina razvojnih izzivov današnje družbe je skoncentriranih v mestih, kjer živi tudi večji del ljudi. Poleg tega mesta predstavljajo tudi pomembno podporo svojemu zaledju. Ravno zato smatramo, da so mesta med ključnimi akterji v procesu prehoda, ki imajo velik potencial za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo. Z razpravami o zelenem gospodarstvu smo začeli v začetku leta 2015 in veseli me, da so se danes materializirale v obliki širokega Partnerstva deležnikov za zeleno gospodarstvo ter skupnega konsenza, da je krožno gospodarstvo prepoznano kot ena izmed razvojnih prioritet Slovenije.

Naj omenim, da naše ministrstvo organizira veliko aktivnosti, ki so namenjene predvsem povezovanju in izmenjavi dobrih praks ter izkušenj na tem področju. Trenutno je Slovenija v procesu priprave Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo, ki poteka v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo in v tesnem sodelovanju z MOP. Njegov namen je osvetliti in ovrednotiti potenciale, ki jih nosi Slovenija, tako v svojih naravnih danostih, kot v znanju in podjetjih, ki so razvila svoje modele in rešitve in so s tem zgled številnim deležnikom. Kažipot bomo predstavili 11. maja na konferenci Circular Change v Mariboru, kamor ste vljudno vabljeni,« je povedala ministrica.

Udeležence so nagovorili tudi Tadej Slapnik, državni sekretar iz Kabineta predsednika Vlade RS ter vodja Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, direktor Petrola Jože Torkar in Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije in župan MO Nova Gorica.V nadaljevanju je potekala okrogla miza županov slovenskih mestnih občin. Udeležili so se je župani Ljubljane Zoran Janković, Maribora dr. Andrej Fištravec, Murske Sobote dr. Aleksander Jevšek, Nove Gorice Matej Arčon, Novega mesta mag. Gregor Macedoni, Ptuja Miran Senčar, Slovenj Gradca Andrej Čas, podžupan Velenja Peter Dermol ter predstavnik MO Koper Georgi Bangiev.

V prvem delu okrogle mize so župani predstavili, kje se nahajajo njihove mestne občine na poti v krožno oziroma zeleno gospodarstvo, razkrili so vizijo za naprej in izpostavili nekaj najbolj krožnih projektov občine. Poudarki iz predstavitev so bili, da bi moralo vsako mesto sprejeti strategijo zelene prestolnice, da morata biti na prvem mestu človek in narava, ter da je pomembno sodelovanje, soodločanje ter soustvarjanje. Izpostavili so predvsem, da se veliko aktivnosti izvaja na področju ravnanja z odpadki, trajnostni mobilnosti, upravljanju z viri, komunalni infrastrukturi, kot tudi na čezmejnem in regionalnem povezovanju.

V drugem delu okrogle mize je bilo izpostavljeno sodelovanje med mestnimi občinami in vlado, kjer je bila glavna pobuda županov predvsem, da želijo biti partnerji v procesu definiranja novih razvojnih prioritet ter pri pripravi smernic za novo finančno perspektivo, so še zapisali na spletu MOP. 

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.