Naslovnica Gospodarstvo Finančna uprava RS je že peto leto zapored pobrala več prihodkov

Finančna uprava RS je že peto leto zapored pobrala več prihodkov

Avtor: Spletno Uredništvo

S Finančne uprave RS so sporočili, da so v letu 2019 pobrali 17,568 milijard evrov prihodkov, kar je za 954,1 milijona evrov oziroma za 5,7 % več kot v letu 2018. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja 2020.

Trend višanja pobranih prihodkov se nadaljuje že vsa leta od ustanovitve FURS-a leta 2014 (foto: piqsels.com)

 

S Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) so pojasnili, da so v letu 2019 vse 4 blagajne javnega financiranja – proračun države, ZPIZ, ZZZS in proračuni občin – prejele več sredstev. Prav tako so pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, edina izjema so bile trošarine. V letu 2019 je bilo pobranih trošarin za 1,560 milijard evrov, kar je 16 milijonov evrov oziroma 1,1 % manj kot leto prej.

Prispevki za socialno varnost, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so zrasli za 470 milijonov evrov oziroma za 7,2 %, skupno pa so presegli 7,0 milijard evrov vplačil. Posebej razveseljujoče je, da pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s kar 9,4 % rasti. Med temi davki posebej izstopata dohodnina s 145 milijonov evrov več vplačanimi prihodki (5,9 % rastjo) ter davek na dohodek od pravnih oseb s 144 milijonov evrov več vplačanimi prihodki (17,0 % rast).

Porast v vrednosti 112 milijonov evrov oziroma 1,9 % je bil po podatkih FURS-a zaznan na ‘domačih’ davkih na blago in storitve. Davka na dodano vrednost so pobrali za 2,8 % oziroma 104 milijonov evrov več kot leto prej. Zanimiv je tudi podatke, da stopnja rasti pobranih dajatev 5,7 % presega stopnjo gospodarske rasti, katera je v prvih treh četrtletjih leta 2019 znašala 2,7 % glede na leto 2018.

»Doseganje stopenj rasti pobranih javnofinančnih prihodkov, ki presegajo stopnjo gospodarske rasti, zahteva usklajeno izvajanje vseh že začrtanih aktivnosti, izmed katerih izpostavljamo predvsem izboljšanje servisa za zavezance (vzpostavitev mobilne aplikacije, širitev plačilnih metod, tesnejše sodelovanje s strokovnimi deležniki, …) ter izboljšanje nadzornih metod (uporaba prediktivnih modelov in umetne inteligence, uporaba podatkov iz mednarodne izmenjave, uporaba mobilnih aplikacij za izvajanje postopkov na terenu…),« so pojasnili na FURS-u.

Dodali so še, da poleg pobranih javnofinančnih prihodkov FURS ugotavlja tudi nadaljnje zniževanje davčnega dolga RS, ki je 31. decembra 2019 znašal 1,167 milijarde evrov za vse blagajne javnega financiranja in se je v letu 2019 znižal za 3,1 % oziroma 38 milijonov evrov. Tudi trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že pet let, od ustanovitve FURS v letu 2014. Od tedaj se je dolg skupno znižal za 254.463.764 evrov, oziroma 17,91 %.

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.